Ajalugu

Ajalugu

Hara sadam – militaarne pärand, mis ei luba olnut unustada

Eesti põhjarannikul Hara lahe sügavuses asub sadam ning vastaskaldal Suurpea külas linnak, kus aeti nii salajast asja, et täielikku tõde ei tea keegi.

„Kas te teate, kus siin see allveelaevade sadam asub?“ küsivad paljud suviti Juminda poolsaarel ringi seiklevad seljakotirändurid ja rattamatkajad kohalikelt. Ja kohalikud loomulikult teavad.

Sadama kohta liigub palju külajutte ja legende. Enamik neist on tõenäoliselt tingitud sellest, et territoorium, kuhu tänapäeval võib igaüks vabalt sisse jalutada, oli ENSV ajal suletud ja nii hoolega valvatud, et isegi kajakad ei pääsenud ilma loata sisse.

Pikemat lugu Hara sadamast loe Maalehest.

***

Kultuuriministeeriumi tellimusel Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt 2018. aastal läbi viidud uuringu “Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand” raames koostatud lõpparuandes tõdetakse, et Hara sadam on unikaalne militaarrajatis nii Eesti kui ka üleilmses mastaabis ning see täiendab Lahemaa rahvuspargi üldpilti militaarajaloo seisukohalt.

Uuringu koostajad on esitanud ministeeriumile ettepaneku arvata Hara sadam nende 19 külma sõja aegse militaarobjekti hulka, mille kohta tuleks tellida eksperthinnang, inventeerida detailselt või võtta kaitse alla. Uuringumaterjalidega on võimalik tutvuda kultuurimälestiste riiklikus registris.

Muinsuskaitsjate arvates pakuvad nõukogude okupatsiooni aegsed objektid eelkõige huvi just välisturistidele ning militaarturismi potentsiaal on suur. Turismipotentsiaal võib olla ka objektidel, mis meile eestlastena ja kohalikena tunduvad väärtusetud.