Hara Seilamise Selts

Hara Seilamise Selts

HARA SÜGISVÕISTLUS 2018 VÕISTLUSTEADE

***

Purjetamisega alustati Hara sadamas juulis 2017, samast ajast toimuvad ka purjetamistreeningud lastele (alates 8. eluaastast) ning täiskasvanutele. Jahtklubi Hara Seilamise Selts loodi 2018. aasta aprillis.

Seltsi juures töötab laste treeningrühm (purjetamine maist septembrini Hara sadamas, talvised treeningud Kolgas ja Loksal). Purjekatest on kasutusel Optimistid, Laserid (Lutšid) ja Zoom 8. Treeningutel osalemise eelduseks on ujumisoskus. Liitumiseks palume ühendust võtta e-kirja teel aadressil sadam@harasadam.ee.

Hara Seilamise Seltsi põhikiri

Hara Seilamise Seltsi kodukord

Hara Seilamise Seltsi hinnakiri

Täpsemat teavet laste treeningrühmade tunniplaani, purjetamise algõppe kursuste, kursuseväliste purjetamistreeningute ja Hara Seilamise Seltsi kohta saab treener Ingrid Randlahtilt või sadamateenistuse esindajalt.

Hara Seilamise Seltsis purjetamise algõppe kursuse läbinud osaleja:

  • oskab juhendaja toel paati purjetamiseks valmis seada, osates õigesti nimetada olulisemaid paadi ja purje osi;
  • oskab paati vette lasta ja teab olulisemaid sildumise ohutusreegleid;
  • oskab teha viite olulisimat sõlme;
  • oskab hinnata tuule tugevust ja suunda merel;
  • saab aru sellest, mil viisil puri töötab;
  • oskab hoida paati erinevatel tuulekurssidel ning manööverdada läbi vastutuulekursi ehk pautida ning nõrgema tuulega ka läbi alltuulekursi ehk halssida;
  • tunneb ohutusreegleid;
  • teab teeandmise ja kokkupõrke vältimise reegelid.