Jahtklubi

Jahtklubi

Jahtklubi avati Hara sadamas juulis 2017, samast ajast toimuvad ka purjetamistreeningud lastele (alates 8. eluaastast) ning täiskasvanutele.

Juulis-augustis toimus esimene algõpetuse kursust, mille eemärgiks oli eelkõige anda huvilistele võimalus turvaliseks ja meeldivaks tutvuseks mere ja purjetamisega. Kümme treeningkorda ei olnud kindlasti piisav selleks, et omandada vilumust, kuid see andis aluse edasiseks oskuste omandamiseks ja kinnistamiseks.

Hara jahtklubis algõppe kursuse läbinud osaleja:

 • oskab juhendaja toel paati purjetamiseks valmis seada, osates õigesti nimetada olulisemaid paadi ja purje osad nende;
 • oskab paati vette lasta ja teab olulisemaid sildumise ohutusreegleid;
 • oskab teha viite olulisimat sõlme;
 • oskab hinnata tuule tugevust ja suunda merel;
 • saab aru sellest, mil viisil puri töötab;
 • oskab hoida paati erinevatel tuulekurssidel ning manööverdada läbi vastutuulekursi ehk pautida ning nõrgema tuulega ka läbi alltuulekursi ehk halssida;
 • tunneb ohutusreegleid;
 • teab teeandmise ja kokkupõrke vältimise reegelid.

Jahtklubi juures töötab treeningrühm (purjetamine maist septembrini Hara sadamas, talvised treeningud Kuusalus, Kolgas ja Loksal). Liitumiseks palume ühendust võtta e-kirja teel aadressil sadam@harasadam.ee.

Purjekatest on meil kasutusel Optimistid, Laserid (Lutšid) ja Zoom 8. Treeningutel osalemise eelduseks on ujumisoskus.

Hinnakiri

Purjetamine (trenn kestusega kuni 2 tundi või igakuine õppemaks)

 • Klubi õppemaks lastele (rühmatreeningud, õppetöö toimub vastavalt treeningplaanile) – 30 eurot
 • Algõpetuse kursuse läbinud täiskasvantele (rühmatreening) – 15 eurot
 • Individuaaltreeningud lastele ja täiskasvanutele – kokkuleppel

Aerulauasõit (kuni 1 tund)

 • Purjetamisklubi treeningutel osalevatele lastele – tasuta
 • Purjetamisklubi treeningul osalevate laste vanematele – 5 eurot
 • Teistele huvilistele, nii lastele kui täiskasvanutele – 10 eurot

Täpsemat teavet jahtklubi ja kursuseväliste purjetamistreeningute kohta saad sadamateenistuse esindajalt või Facebookist grupis Hara purjetajad.