Seltsi hinnakiri

Kinnitatud juhatuse otsusega 25.05.2018.

1. Liikmemaksud:

1.1 sisseastumismaks 100 eurot (kuni 30. juuni 2018 tasuta; noor- ja auliikmed vabastatud);
1.2 aastamaks 50 eurot, noorliige 10 eurot, auliige vabastatud.

2. Õppemaksud:

2.1 laste treeningrühm 2 korda nädalas 35 eurot/kuu;
2.2 laste treeningrühm 3 korda nädalas 45 eurot/kuu;
2.3 laste treeningrühm 3 korda nädalas + kaks kokkuleppelist lisatreeningut kuus 50 eurot/kuu;
2.4 pere teine ja järgnev laps -25% seltsi juhatusele esitatud avalduse alusel;
2.5 algõpetuse kursus 10 tundi 60 eurot;
2.6 algõpetuse läbinud täiskasvanute rühmatunnis osalemine (minimaalselt kolm osalejat) 15 eurot/kord;
2.7 algõpetuse läbinud täiskasvanute rühmatunnis osalemine oma paadiga (kui paat seisab jahtklubis ja selle eest on tasutud kõik tasud; minimaalselt kolm osalejat) 10 eurot/kord.

Punktid 2.1 – 2.7 rakenduvad purjetamishooajal ehk ajavahemikul 01.05-30.09. Talvise ettevalmistusperioodi treeningtasud on järgmised: 1 treening (sh. teooria) nädalas 20 eurot, 2-3 treeningut nädalas  30 eurot.

3. Teenused seltsi liikmetele:

3.1 võistluspaadi rent (ainukasutusõigus) 500 eurot/hooaeg;
3.2 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 100 eurot/hooaeg;
3.3 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil treeningutel osalevatele lastele 25 eurot/ hooaeg;
3.4 kaikoha rent 300 eurot hooaeg;
3.5 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 1.50 eurot/m²
3.6 slipi kasutamine tasuta;
3.7 aerulaua rent 5 eurot/tund;
3.8 aerulaua rent trennis treeningvahendina arvestatud treeningtasu hulka.

4. Teenused külalistele:

4.1 külaliskaikoha rent 12 eurot/ööpäev
4.2 lühiajaline peatumine külaliskohal (kuni 3 tundi) 8 eurot
4.3 kaikoha rent 500 eurot/hooaeg (vabade kohtade olemasolul)
4.4 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 120 eurot/hooaeg
4.5 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 2 eurot/m²
4.6 slipi kasutamine 5 eurot/alus;
4.7 aerulaua rent 10 eurot/tund;
4.8 aerupaadi rent 10 eurot/tund;
4.9 väljasõit mootoralusel või avamerejahil, hind kokkuleppel;
4.10 matkajuhi teenus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.
4.11 igasugune äriline ja mittetulunduslik tegevus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.