Hara Sügisvõistlus 2018

Hara Sügisvõistlus 2018

TULEMUSED

***

VÕISTLUSTEADE

KORRALDAV KOGU: Hara Seilamise Selts

AEG JA KOHT: 23.09.2018 Hara sadam (Kuusalu vald)

REEGLID: Võistlused toimuvad Optimist ja Zoom 8 tüüpi paatidel lihtsustatud võistlusreeglite järgi, mis on ära toodud purjetamisjuhistes.

OSAVÕTJAD: Optimist klassis võivad osa võtta kõik purjetajad, kes on sündinud 2003. a või hiljem ning Zoom8 klassis purjetajad, kes on sündinud 1999. a. või hiljem. Startida võib kõigil tüübipaatidel, mõõdukirjad ja registreeritud purje numbrid ei ole kohustuslikud.

OSAVÕTUMAKS: 10 eurot, tasutakse registreerimisel

REGISTREERIMINE: 23.09.2018 alates kella 9.30 kuni 10.30 võistluskeskuses.

EELREGISTREERIMINE: Palume teha eelregistreerimine e-postiaadressile gerdatriin98@gmail.com osaleja nime, sünniaasta ja purje numbriga (või paadi numbriga purjenumbrita paatide puhul).

AJAKAVA:

9.30 – 10.30 Registreerimine
11.30 Esimese stardi hoiatussignaal
15.00 Simultaanvõistlussõidud lastele, kes ei ole eelnevalt võistlustel osalenud. Sõidud toimuvad sadama siseakvatooriumis.

PURJETAMISJUHISED: Purjetamisjuhised on HSS võistluste teadetetahvlil 23. septembril alates kella 9.30.

VÕISTLUSRAJAD: Võistlusrajad on kirjeldatud purjetamisjuhistes.

PUNKTIARVESTUS: Kehtib vähempunktisüsteem: peetakse kuni 4 võistlussõitu, mille korral halvim arvatakse maha. Võistlus loetakse toimunuks, kui on läbi viidud vähemalt 1 (üks) võistlussõit.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE: Võistlejad osalevad täielikult omal vastutusel

TÄIENDAV INFO: Võistlussõidud on hästi jälgitavad kõrgelt kaldapealselt kailt. Saatekaatrite veeskamiseks on 2 slipikohta. Võisltuspaatide veeskamiseks on eraldi slipp. Tänu looduslikult hästi kaitstud asupaigale on liialt tugevate tuulte segamise tõenäosus väga väike S, SW, W tuulte korral N, NE tuultele on laht avatud ja vajadusel saab sõite läbi viia suures kõrgete kaide ja Hara saarega piiratud sadama akvatooriumis. Ekstreemsete ilmastikuolude puhul tehakse otsus võistluse toimumise kohta 23. septembri hommikul kell 8 ning teade postitatakse operatiivselt ka Hara Sadama Facebooki lehele.

Teave: Hara sadama koduleht, Hara Sadama Facebooki leht
E-post: ingrid@est.ee
Telefon: 5530110