Kodukord

Kodukord

 

 • Kuna sadama rajatised ja hooned on varisemisohtlikud, võib territooriumil viibida vaid sadama esindaja teadmisel ja nõusolekul.
 • Muulikividel ning hoonete varemetes (ka neis, mis asuvad kaldapealsel ning kaugemal) turnimine on eluohtlik ega ole seetõttu lubatud.
 • Lääne-idasuunalise kaiga paralleelsele ja lõuna-põhjasuunalisele kaile minek (sh sildumine kaide ääres) ilma sadamateenistuse esindaja loata on keelatud.
 • Mootorsõidukitega sissesõit on sadama territooriumile lubatud ainult sadama esindaja loal.
 • Autod jm mootorsõidukid ning jalgrattad, millega on saabutud sadama esindaja loal, tuleb jätta sama kai otsas asuvase parklasse. Mootorsõidukitega kaile sõitmine on keelatud.
 • Prahti maha ja vette loopida ei tohi. Kogu oma prügi võta palun lahkudes kaasa!
 • Ujumine (k.a. vettehüpped) ei ole sadama akvatooriumis lubatud.
 • Jahtklubi alal (merekonteineri ümbruses) on lubatud liikuda vaid jahtklubi töötajatel ja purjetamistreeningutel osalejatel.
 • Sadama ja akvatrooriumi kasutamine  (sh ekskursioonid, foto- ja filmivõtted) ei ole ilma sadama esindaja loata lubatud. Territooriumi kasutamine ükskõik millisel ärilisel või mitteärilisel eesmärgil lubatud ainult eelneval kokkuleppel.
 • Alla 13-aastased lapsed ei tohi sadama territooriumil viibida ilma täiskasvanu järelvalveta.
 • Slippi võib kasutada aluse veeskamiseks tasuta. Sõiduk ja tühi treiler tuleb sadama territooriumile (parklasse) parkida nii, et see ei sega teistel slipi kasutamist.
 • Vigursõit ning pukseerimised lõbusõidu eesmärgil on sadama akvatooriumis keelatud.
 • Kõik sadamaalal viibivad isikud peavad järgima sadamateenistuse esindaja korraldusi, nii kirjalikke (sildid, teatised jms) kui suulisi.

Vene keeles leiad kodukorrareeglid SIIT.