Kodukord

Kodukord

 

 • Kuna sadama rajatised ja hooned on varisemisohtlikud, võib territooriumil viibida vaid sadama esindaja teadmisel ja nõusolekul.
 • Muulikividel ning hoonete varemetes (ka neis, mis asuvad kaldapealsel ning kaugemal) turnimine on eluohtlik ega ole seetõttu lubatud.
 • Lääne-idasuunalise kaiga paralleelsele ja lõuna-põhjasuunalisele kaile minek (sh sildumine kaide ääres) ilma sadamateenistuse esindaja loata on keelatud.
 • Mootorsõidukitega sissesõit on sadama territooriumile lubatud ainult sadama esindaja loal.
 • Kui sadama esindaja lubab mootorsõidukiga sadama territooriumile sisse sõita, tuleb üksikisikul (kuni neli inimest) tasuda sissesõidu eest 10 ja grupil (alates viiest inimesest) 50 eurot kas sularahas või pangaülekandega.  Tasumise viis lepitakse kokku sadama esindajaga.
 • Autod jm mootorsõidukid ning jalgrattad, millega on sadamasse saabutud sadama esindaja loal, tuleb jätta kai otsas asuvase parklasse. Mootorsõidukitega kaile sõitmine on keelatud.
 • Prahti maha ja vette loopida ei tohi. Kogu oma prügi võta palun lahkudes kaasa!
 • Ujumine (k.a. vettehüpped) ei ole sadama akvatooriumis lubatud.
 • Jahtklubi alal (merekonteineri ümbruses) on lubatud liikuda vaid jahtklubi töötajatel ja purjetamistreeningutel osalejatel.
 • Sadama ja akvatrooriumi kasutamine  (sh ekskursioonid, foto- ja filmivõtted) ei ole ilma sadama esindaja loata lubatud. Territooriumi kasutamine ükskõik millisel ärilisel või mitteärilisel eesmärgil lubatud ainult eelneval kokkuleppel.
 • Alla 13-aastased lapsed ei tohi sadama territooriumil viibida ilma täiskasvanu järelvalveta.
 • Slippi võib aluse veeskamiseks kasutada (hind 5 eurot/paat, Hara Seilamise Seltsi liikmele tasuta). Sõiduk ja tühi treiler tuleb sadama territooriumile (parklasse) parkida nii, et see ei segaks teistel slipi kasutamist.
 • Vigursõit ning pukseerimised lõbusõidu eesmärgil on sadama akvatooriumis keelatud.
 • Kõik sadamaalal viibivad isikud peavad järgima sadamateenistuse esindaja korraldusi, nii kirjalikke (sildid, teatised jms) kui suulisi.

Vene keeles leiad kodukorrareeglid SIIT.