Kodukord vaatamisväärsustega tutvumisel

 • Sadamasse kui turismiobjektile sisenemise eest tuleb maksta külastustasu, külastuspiletite hinnad leiad SIIT.
 • Külastuse eest saab tasuda nii sularahas kui pangakaardiga.
 • Kuna sadama rajatised ja hooned on varisemisohtlikud, annad külastustasu makstes nõusoleku, et oled sellest teadlik ning vastutad ise oma julgeoleku eest.
 • Muulikividel ning hoonete varemetes (ka neis, mis asuvad kaldapealsel ning kaugemal) turnimine on eluohtlik ega ole seetõttu lubatud.
 • Mootorsõidukitega sissesõit on sadama territooriumile lubatud ainult sadama esindaja loal.
 • Autod jm mootorsõidukid ning jalgrattad, millega on sadamasse saabutud sadama esindaja loal, tuleb jätta kai otsas asuvase parklasse. Mootorsõidukitega kaile sõitmine on keelatud.
 • Alla 13-aastased lapsed ei tohi sadama territooriumil viibida ilma täiskasvanu järelvalveta.
 • Prahti maha ja vette loopida ei tohi. Kogu oma prügi võta palun lahkudes kaasa!
 • Ujumine (k.a. vettehüpped) ei ole sadama akvatooriumis lubatud.
 • Alkoholi tarbimine ja selle sissetoomine sadamasse on keelatud (v.a. sadama esindajaga kokkuleppel ürituste jms raames).
 • Lemmikloomad on oodatud vaid jalutusrihmaga ning eeldusel, et neid saatev inimene nende järelt koristab.
 • Jahtklubi alal (merekonteineri ümbruses) on lubatud liikuda vaid jahtklubi töötajatel ja purjetamistreeningutel osalejatel.
 • Sadama ja akvatooriumi kasutamine (sh ekskursioonid, foto- ja filmivõtted) ei ole ilma sadama esindaja loata lubatud. Territooriumi kasutamine ükskõik millisel ärilisel või mitteärilisel eesmärgil lubatud ainult eelneval kokkuleppel.
 • Kõik sadama alal viibivad isikud peavad järgima sadamateenistuse esindaja korraldusi, nii kirjalikke (sildid, teatised jms) kui suulisi.