Hara Seilamise Selts

Hara Seilamise Selts

Purjetamisega alustati Hara sadamas juulis 2017, samast ajast toimuvad ka purjetamistreeningud lastele (alates 8. eluaastast) ning täiskasvanutele. Hara Seilamise Selts loodi 2018. aasta aprillis.

Seltsi juures töötab laste treeningrühm (purjetamine maist septembrini Hara sadamas, talvised treeningud Kuusalus ja Loksal). Purjekatest on kasutusel Optimistid, Laserid (Lutšid) ja Zoom 8.

Treeningutel osalemise eelduseks on ujumisoskus.

Täpsemat teavet laste treeningrühmade tunniplaani, purjetamise algõppe kursuste, kursuseväliste purjetamistreeningute ja Hara Seilamise Seltsi kohta saab e-kirja teel treener Ingrid Randlahtilt või seltsi esindajalt.

Hara Seilamise Seltsis purjetamise algõppe kursuse läbinud osaleja:
  • oskab juhendaja toel paati purjetamiseks valmis seada, osates õigesti nimetada olulisemaid paadi ja purje osi;
  • oskab paati vette lasta ja teab olulisemaid sildumise ohutusreegleid;
  • oskab teha viite olulisimat sõlme;
  • oskab hinnata tuule tugevust ja suunda merel;
  • saab aru sellest, mil viisil puri töötab;
  • oskab hoida paati erinevatel tuulekurssidel ning manööverdada läbi vastutuulekursi ehk pautida ning nõrgema tuulega ka läbi alltuulekursi ehk halssida;
  • tunneb ohutusreegleid;
  • teab teeandmise ja kokkupõrke vältimise reegleid.
Seltsi kontaktandmed:
  • Asukoht ja aadress: Hara sadam, Hara küla, Kuusalu vald, 74810 Harjumaa
  • E-post: selts@harasadam.ee