Seltsi hinnakiri

Seltsi hinnakiri
1. Liikmemaksud:

1.1 sisseastumismaks 100 eurot, ei laiene noorliikmetele.
1.2 aastamaks 50 eurot, noorliige 10 eurot, auliige vabastatud.

2. Õppemaksud :

Õppemaksud on arvestatud aastaõppes osalevatele õpilastele aastamaksuna, mida saab tasuda nii ühekordse aastamaksuna kui jaotatuna kaheteistkümnele kuule. Kuude kauppa tasumisel makstakse tasu igal kuul hiljemalt 15. kuupäevaks. Kuumaks on  vastav valitud paketile.

Alates pere teisest on võimalik taodelda hinnaalandust õppemaksult  – 25% avalduse alusel Hara Seilamise Seltsi juhatusele. Laieneb ainult aastaõppes õppivatele õpilastele.

Paketti on võimalik vahetada aasta keskel vanema avalduse alusel. Õppeaasta keskel õppima asunutele kohandatakse vastava paketi kuutasu alates kuust, mil ta õppima asus.

Erandkorras kuutasu vähendamise võimalus kuni -50% arstitõendi ja vanema avalduse alusel puudumiste korral 2 nädalat ja rohkem.

Õppemaks ei sisalda võistlemise ja laagritega seotud kulusid.

Õppemaksud aasta- ja suveõppes treenijatele

2.1 PAKETT 1. suveperioodil 4 treeningut nädalas, talvel 2-5x nädalas (ÜKE, teooria, ujumine) Soovitatav võistlusettevalmistuses õpilastele  – 576 eurot aasta / 48 eurot kuus (12 kuud)
2.2 PAKETT 2. suveperioodil 3 treeningut  nädalas, talvel 1 -3 x nädalas (ÜKE, teooria, ujumine) – 480 eurot aasta/ 40 eurot kuus (12 kuud)
2.3 PAKETT 3.  suveperioodil 2 treeningut  nädalas, talvel 1-3x (ÜKE, teooria, ujumine) – 420 eurot aasta/35 eurot kuus  (12 kuud)
2.4 TUTVUMISKLASS  7-10 aastastele (1. õppeaasta purjespordikoolis) 1-2 treeningut nädalas ettevalmistaval perioodil, 2 treeningut hooajal nädalas – 260 eurot aasta /22 eurot kuus
2.5 SUVEPAKETT 2 treeningut  nädalas (kogu suvehooaeg 5 kuud) ; 250 eurot (5 kuud)/ 50 eurot kuus
2.6 LISATUNNI PAKETT. Üks lisa purjetamise tund nädalas. Lisatakse kuutasule. Osalemine tuleb teatada etteulatuvalt järgmiseks kuuks. – 10 eurot;

Õppemaksud regulaarõppes  mitte osalevatele õpilastele

2.6 TUTVUMISKLASSI TUND TALVEL –  1 treeningkord nädalas (tutvumisklassis käivatele 7-10 aastastele lastele tutvumisperioodil esimesel õppeaastal) – 15 eurot kuus
2.7 purjetamine 1 kord nädalas – 40 eurot kuus;
2.8 purjetamine 2 korda nädalas – 55 eurot kuus;
2.9 purjetamine 3 korda nädalas – 65 eurot kuus;
2.10 algõpetuse rühmakursus lastele  ( 5 korda, kokku 10h) lastele – 70 eurot;
2.11 algõpetuse rühmakursus täiskasvanutele (3 korda, kokku 10h) – 150 eurot;
2.12 üksiktund rühmas koha olemasolul suveperioodil lastele – 15 eurot;
2.13 üksiktund rühmas koha olemasolul suveperioodil täiskasvanutele – 20 eurot;
2.14 täiskasvanute abonoment rühmatundides osalemiseks 10x  – 150 eurot;
2.15 väikerühma individuaaltreening 2h (3-5 inimest) – 90 eurot rühm;

3. Teenused seltsi liikmetele:

3.1 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 100 eurot/hooaeg;
3.2 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil treeningutel osalevatele lastele tasuta;
3.3 kaikoha rent 300 eurot hooaeg;
3.4 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 1.50 eurot/m²
3.5 slipi kasutamine tasuta;
3.6 aerulaua rent 5 eurot/tund;
3.7 aerulaua rent trennis treeningvahendina arvestatud treeningtasu hulka.

4. Teenused külalistele:

4.1 külaliskaikoha rent 12 eurot/ööpäev
4.2 lühiajaline peatumine külaliskohal (kuni 3 tundi) 8 eurot
4.3 kaikoha rent 500 eurot/hooaeg (vabade kohtade olemasolul)
4.4 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 120 eurot/hooaeg
4.5 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 2 eurot/m²
4.6 slipi kasutamine 5 eurot/alus;
4.7 aerulaua rent 10 eurot/tund;
4.8 aerupaadi rent 10 eurot/tund;
4.9 väljasõit mootoralusel või avamerejahil, hind kokkuleppel;
4.10 matkajuhi teenus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.
4.11 igasugune äriline ja mittetulunduslik tegevus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.