Seltsi hinnakiri

Seltsi hinnakiri
1. Liikmemaksud:

1.1 sisseastumismaks 100 eurot
1.2 aastamaks 50 eurot, noorliige 10 eurot, auliige vabastatud.

2. Õppemaksud :

2.1 laste treeningrühm aastaringsetele õpilastele 2 korda nädalas 35 eurot/kuu;
2.2 laste treeningrühm aastaringsetele õpilastele 3 korda nädalas 45 eurot/kuu;
2.3 laste treeningrühm ainult suvel osalejatele 2 korda nädalas 40eurot/kuu;
2.4 laste treeningrühm ainult suvel osalejatele 3 korda nädalas 50 eurot/kuu;
2.5 üks lisatreening nädalas 10 eurot/kuu (lisandub kuutasule) ;
2.6 pere teine ja järgnev laps -25% seltsi juhatusele esitatud avalduse alusel;
2.7 algõpetuse kursus lastele 10 tundi (5 korda) 60 eurot;
2.8 algõpetuse kursus täiskasvanutele 10 tundi (5 korda) 120 eurot;
2.9 algõpetuse läbinud täiskasvanutel 10 korra abonoment rühmatundides osalemiseks 150 eurot.

Punktid 2.1 – 2.9 rakenduvad purjetamishooajal ehk ajavahemikul 01.05 – 30.09. Talvise ettevalmistusperioodi treeningtasud on järgmised: üks treening (sh teooria) nädalas 20 eurot, 2-4 treeningut nädalas  30 eurot.

3. Teenused seltsi liikmetele:

3.1 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 100 eurot/hooaeg;
3.2 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil treeningutel osalevatele lastele tasuta;
3.3 kaikoha rent 300 eurot hooaeg;
3.4 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 1.50 eurot/m²
3.5 slipi kasutamine tasuta;
3.6 aerulaua rent 5 eurot/tund;
3.7 aerulaua rent trennis treeningvahendina arvestatud treeningtasu hulka.

4. Teenused külalistele:

4.1 külaliskaikoha rent 12 eurot/ööpäev
4.2 lühiajaline peatumine külaliskohal (kuni 3 tundi) 8 eurot
4.3 kaikoha rent 500 eurot/hooaeg (vabade kohtade olemasolul)
4.4 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 120 eurot/hooaeg
4.5 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 2 eurot/m²
4.6 slipi kasutamine 5 eurot/alus;
4.7 aerulaua rent 10 eurot/tund;
4.8 aerupaadi rent 10 eurot/tund;
4.9 väljasõit mootoralusel või avamerejahil, hind kokkuleppel;
4.10 matkajuhi teenus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.
4.11 igasugune äriline ja mittetulunduslik tegevus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.