Väikelaevasadam

Projekt “Hara sadama väljaarendamine”

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on taaselustada Hara Sadam ning alustada sadamateenuste pakkumisega. Teenuse kvaliteedi tõstmiseks rekonstrueeritakse ajalooline sadamahoone, mis võimaldab hakata pakkuma lisaks sadamateenustele veel ka erinevaid meelelahutuslikke atraktsioone.

Eesmärgid:
 • Rekonstrueerida sadamahoone, mis on Hara sadama süda ning säilitada ajalooliselt tähendusrikas ehitis ning mis võimaldab taas pakkuma hakata sadamateenuseid.
 • Tõsta Harjumaa, kui turismisihtkoha atraktiivsust, läbi sadama seisukorra parandamise ning militaar-merepargi loomisega, mis pakub tegevust igas
  vanuses inimesele.
 • Luua piirkonda uusi töökohti.
 • Tagada külastajate arvu kasv aasta pärast projekti lõppu ning tagada ka edasine külastajate arvu kasv.
 • Tagada külastajate rahulolu.
Tulemused:
 • Rekonstrueeritud sadamahoone.
 • Loodud 3 hooajalist töökohta.
 • 21 paadi kohta, millest 5 on püsihoiukohad ning 16 on külaliskohad.
 • Alustatud on sadamateenuste pakkumisega.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu fond. Toetuse summa on 199 990 eurot.

 

 

 

Projekt “Torukämpingute ostmine”

Toetuse saaja:

Hara Sadam OÜ

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Üldeesmärgiks on luua Hara sadamasse tingimused aktiivse vaba aja veetmise võimaluste pakkumiseks ning militaar-merepargi loomiseks. Konkreetseks eesmärgiks on soetada Hara sadamasse 8 kämpingut (vaatega merele), et sadam oleks atraktiivne ka kaugemalt tulevate külaliste jaoks. Loodavad ööbimiskohad on erilised ka välimuse ning sealt osutuva vaate tõttu.

Kämpingud võimaldavad Hara sadamat külastama tulla ka kaugematel külalistel ning pikendada sadamakülastusaega, mis omakorda suurendab Hara sadama atraktsioonide külastatavust.

Projekti kaasrahastab Leader-programm.

***

Teenuste hinnakirja külalistele ja külalisalustele ning väikelaevasadama kodukorra leiad siit.