Väikelaevasadam

Projekt “Hara sadama väljaarendamine”

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on taaselustada Hara Sadam ning alustada sadamateenuste pakkumisega. Teenuse kvaliteedi tõstmiseks rekonstrueeritakse ajalooline sadamahoone, mis võimaldab hakata pakkuma lisaks sadamateenustele veel ka erinevaid meelelahutuslikke atraktsioone.

Eesmärgid:
 • Rekonstrueerida sadamahoone, mis on Hara sadama süda ning säilitada ajalooliselt tähendusrikas ehitis ning mis võimaldab taas pakkuma hakata sadamateenuseid.
 • Tõsta Harjumaa, kui turismisihtkoha atraktiivsust, läbi sadama seisukorra parandamise ning militaar-merepargi loomisega, mis pakub tegevust igas
  vanuses inimesele.
 • Luua piirkonda uusi töökohti.
 • Tagada külastajate arvu kasv aasta pärast projekti lõppu ning tagada ka edasine külastajate arvu kasv.
 • Tagada külastajate rahulolu.
Tulemused:
 • Rekonstrueeritud sadamahoone.
 • Loodud 3 hooajalist töökohta.
 • 21 paadi kohta, millest 5 on püsihoiukohad ning 16 on külaliskohad.
 • Alustatud on sadamateenuste pakkumisega.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu fond. Toetuse summa on 199 990 eurot.

 

 

 

***

Teenuste hinnakirja külalistele ja külalisalustele ning väikelaevasadama kodukorra leiad siit.