Teenused ja kodukord

Teenuste hinnakiri külalistele ja külalisalustele:
 • külaliskaikoha rent 15 eurot/ööpäev;
 • lühiajaline peatumine külaliskohal (kuni 3 tundi) 8 eurot;
 • kaikoha rent 500 eurot/hooaeg (vabade kohtade olemasolul);
 • isikliku svertpaadi hoidmine sadama territooriumil 120 eurot/hooaeg;
 • aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 2 eurot/m²;
 • slipi kasutamine 5 eurot/alus;
 • aerulaua rent 10 eurot/tund;
 • aerupaadi rent 10 eurot/tund;
 • väljasõit kohaliku jahtklubi mootoralusel või avamerejahil, hind kokkuleppel;
 • matkajuhi teenus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.
 • igasugune äriline ja mittetulunduslik tegevus sadama territooriumil, hind kokkuleppel.
Väikelaevasadama kodukord:
 • Sadamasse sisenemiseks ja kai kasutamiseks küsi luba sadamateenistuse esindajalt telefonil (+372) 56 900 433.
 • Kuna sadama rajatised ja hooned on varisemisohtlikud, võib territooriumil viibida vaid sadama esindaja teadmisel ja nõusolekul.
 • Muulikividel ning hoonete varemetes (ka neis, mis asuvad kaldapealsel ning kaugemal) turnimine on eluohtlik ega ole seetõttu lubatud.
 • Lääne-idasuunalise kaiga paralleelsele ja lõuna-põhjasuunalisele kaile minek (sh sildumine kaide ääres) ilma sadamateenistuse esindaja loata on keelatud.
 • Alla 13-aastased lapsed ei tohi sadama territooriumil viibida ilma täiskasvanu järelvalveta.
 • Mootorsõidukitega sissesõit on sadama territooriumile lubatud ainult sadama esindaja loal.
 • Autod jm mootorsõidukid ning jalgrattad, millega on sadamasse saabutud sadama esindaja loal, tuleb jätta kai otsas asuvase parklasse. Mootorsõidukitega kaile sõitmine on keelatud.
 • Prahti maha ja vette loopida ei tohi. Kogu oma prügi võta palun lahkudes kaasa!
 • Ujumine (k.a. vettehüpped) ei ole sadama akvatooriumis lubatud.
 • Kalapüük (paadist ja võrkudega) on sadama akvatooriumis keelatud. Lubatud on vaid õngitsemine (sadama kalastuskaardi olemasolul) kai pealt.
 • Jahtklubi alal (merekonteineri ümbruses) on lubatud liikuda vaid jahtklubi töötajatel ja purjetamistreeningutel osalejatel.
 • Slipi kasutamise korral tuleb alust vedanud sõiduk ja tühi treiler sadama territooriumile (parklasse) parkida nii, et see ei segaks teistel slipi kasutamist.
 • Vigursõit ning pukseerimised lõbusõidu eesmärgil on sadama akvatooriumis keelatud.
 • Kõik sadamaalal viibivad isikud peavad järgima sadamateenistuse esindaja korraldusi, nii kirjalikke (sildid, teatised jms) kui suulisi.