Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud projektid:

  1. Hara sadama väljaarendamine
  2. Hara sadama uute turismiteenuste loomine

LEADER projektid:

leader programm

Toetuse saaja: Hara sadam OÜ

Projekti nimi: “Hara sadamaresto köögiseadmete ostmine”

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti otseseks eesmärgiks on luua Hara sadamasse sadamarestoran, mis väärtustab kohalikku toitu, ajalugu ja kultuuri. Investeeringu tulemusena ostetakse köögiseadmed, et alustada sadamarestorani teenuse pakkumisega.