Väikelaevasadam

Tule meritsi!

Sadamat haldab Hara Sadam MTÜ.

Sadamas tegutsevad rannakalurid, MTÜ Hara Seilamise Selts, Hara Sadamaresto, Hara Sadam OÜ.

Hara Sadam on värav merele nii noorpurjetajatele, kaluritele, huvialuste omanikele kui ka suvitajatele.

Hara Sadam MTÜ loodi 17.06.2015. MTÜ eesmärgiks on Hara väikesadama väljaarendamine, säilitamine, kaitsmine ja hooldamine, selles sobiva keskkonna loomine sadamateenusteks, ajaloo väärtustamiseks, enesearenduseks ja loovateks tegevusteks ning seeläbi kohaliku elu-, külastus- ja looduskeskkonna arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine.

Kõik sadama territooriumil olevad rajatised ja hooned on mõeldud eelkõige sadamat külastatavatele alustele ja nende meeskondade teenindamiseks.

Kui sadama pood on tasumiseks suletud, palun maksa kaikoht tasudes pangaülekandega. Hinnakirja leiad selle lehe allosas.

Hara sadam OÜ EE144204278619984808

Sadamakapten:
Tarvi Velström +372 5690 0433

Aadress:
Hara Sadam MTÜ
Hara sadam, Hara küla, Kuusalu vald, 74810 Harju maakond

Teenused külalistele ja külalisalustele

 • Külaliskaikoha rent paadile kuni 10 meetrit 30€ / ööpäev
 • Külaliskaikoha rent paadile 10 m – 12 m 40€ / ööpäev
 • Külaliskaikoha rent paadile 12 m – suurem 50€ / ööpäev
 • Lühiajaline peatumine külaliskohal (kuni 5 tundi) 15€
 • Slipi kasutamine 10€ / alus
 • Kaikoha rent kogu navigatsiooni perioodiks (01.05-30.10)
 • Alusele kuni 6 meetrit 600€ (kuumakse 200€)
 • Alusele 6 meetrit ja suurem 800€ (kuumakse 250€)
 • Aluse hoid aastaringselt 1200€
 • Isikliku svertpaadi hoidmine sadama territooriumil 144€ / hooaeg
 • Aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (01.11-30.04) 2.50€ / m2
 • Aktiivseks puhkuseks Hara Sadama territooriumil on mitmeid võimalusi.
 • Aerulaua (SUP-i) rent 15€ /3 tundi
 • Aerupaadi rent 15€ /3 tundi
 • Kajaki rent 15€ /3 tundi
 • Väljasõit kohaliku jahtklubi mootoralusel või avamerejahil kokkuleppel
 • Matkajuhi teenus sadama territooriumil kokkuleppel
 • Äriline ja mittetulunduslik tegevus sadama territooriumil kokkuleppel
 • * Külaliskaikoha rendi hinna sisse kuulub allveelaeva baasi külastus, elekter.
 • Sadamaala on kaetud tasuta WIFI ühendusega.
 • *Hinnad sisalduvad käibemaksu (22%)
 • Sadamas on infopunkt, kust saab informatsiooni Hara sadama alal asuvatest atraktsioonidest ning piirkonnas asuvate teiste sadamate kohta, pesupesemise ruum, dušširuum, inva-varustus, puhkeruum, nõupidamiste ruum ja sadama opereerimise ruum.
 • Saun on kasutamiseks väikesadama külastajatele tasuta ajavahemikus kella 18:00-21:00 etteteatamisel.

Võta ühendust

 • Sadamasse sisenemiseks ja kai kasutamiseks küsi luba sadamateenistuse esindajalt telefonil (+372) 56 900 433.
 • Kuna sadama rajatised ja hooned on varisemisohtlikud, võib territooriumil viibida vaid sadama esindaja teadmisel ja nõusolekul.
 • Muulikividel ning hoonete varemetes (ka neis, mis asuvad kaldapealsel ning kaugemal) turnimine on eluohtlik ega ole seetõttu lubatud.
 • Alla 13-aastased lapsed ei tohi sadama territooriumil viibida ilma täiskasvanu järelvalveta.
 • Mootorsõidukitega sissesõit on sadama territooriumile lubatud ainult sadama esindaja loal.
 • Sadamas territooriumil ürituste korraldamine on lubatud ainult sadama esindaja loal ja hinnastatakase vastaval sadama teenuste hinnakirjale.
 • Autod jm mootorsõidukid ning jalgrattad, millega on sadamasse saabutud sadama esindaja loal, tuleb jätta mäe otsas asuvase parklasse. Mootorsõidukitega kaile sõitmine on keelatud.
 • Prahti maha ja vette loopida ei tohi.
 • Ujumine (k.a. vettehüpped) ei ole sadama akvatooriumis lubatud.
 • Kalapüük (paadist ja võrkudega) on sadama akvatooriumis keelatud. Lubatud on vaid õngitsemine (sadama kalastuskaardi olemasolul) kai pealt.
 • Jahtklubi alal on lubatud liikuda vaid jahtklubi töötajatel ja purjetamistreeningutel osalejatel.
 • Slipi kasutamise korral tuleb alust vedanud sõiduk ja tühi treiler parkida mäe otsas olevasse parklasse..
 • Vigursõit ning pukseerimised lõbusõidu eesmärgil on sadama akvatooriumis keelatud.
 • Kõik sadamaalal viibivad isikud peavad järgima sadamateenistuse esindaja korraldusi, nii kirjalikke (sildid, teatised jms) kui suulisi.