Hara Seilamise Seltsi hinnakiri

1. Liikmemaksud:

1.1 sisseastumismaks 100€, ei laiene noorliikmetele.
1.2 aastamaks 50€, noorliige 10 €, auliige vabastatud.

2. Õppemaksud:

Õppemaksud on arvestatud aastaõppes osalevatele õpilastele aastamaksuna, mida saab tasuda nii ühekordse maksuna kui jaotatuna üheteistkümnele kuule. Kuude kaupa tasumisel makstakse tasu igal kuul hiljemalt 15. kuupäevaks. Kuumaksu suurus sõltub valitud paketist.

Alates pere teisest lapsest on võimalik taotelda Hara Seilamise Seltsi juhatusele esitatud avalduse alusel õppemaksult -25% allahindlust. See soodustus laieneb ainult aastaõppes õppivatele õpilastele.Paketti on võimalik vahetada aasta keskel vanema avalduse alusel. Õppeaasta keskel õppima asunutele kohandatakse vastava paketi kuutasu alates kuust, mil ta õppima asus.

Erandkorras kuutasu vähendamise võimalus kuni -50% on arstitõendi ja vanema avalduse alusel puudumiste korral kaks nädalat ja rohkem. Õppemaks ei sisalda võistlemise ja laagritega seotud kulusid.

Õppemaksud aasta- ja suveõppes treenijatele:

2.1 PAKETT 1. Suveperioodil 4 (+2 lisatreeningut) treeningut, talvel 2-5 treeningut nädalas (ÜKE, teooria, ujumine). Soovitav võistlusettevalmistuses õpilastele – 682€/aasta 62€/kuu (11 kuud);
2.2 PAKETT 2. Suveperioodil 3 treeningut, talvel 2 -3 treeningut nädalas (ÜKE, teooria, ujumine) – 605€/aasta 55€/kuu (11 kuud);
2.3 PAKETT 3. Suveperioodil 2 treeningut (sobilik algõpetuse tasemel), talvel 2-3 treeningut (ÜKE, teooria, ujumine) nädalas – 539€ aasta / 49€/kuu (11 kuud);
2.4 ETTEVALMISTUSKLASS 7-10-aastastele lastele (1. õppeaasta purjespordikoolis). Ettevalmistaval perioodil 1-2 treeningut, hooajal 2 treeningut nädalas – 352€/aasta  32€/kuu;
2.5 SUVEPAKETT. 2 treeningut nädalas (kogu suvehooaeg, 5 kuud) – 300€ (5 kuud)/ 60€/kuu;
2.6 LISATUNNIPAKETT. Üks lisapurjetamise tund nädalas. Lisatakse kuutasule. Osalemine tuleb teatada üks kuu ette – 15€.

Treeningtasud regulaarõppes mitteosalevatele õpilastele:

2.6 ETTEVALMISTUSKLASSI  TUND TALVEL. 1 treeningkord nädalas (tutvumisklassi tunnis osalejatele, 7-10 aastased) – 25€/kuu;
2.7 purjetamine 1 kord nädalas – 50€/kuu;
2.8 purjetamine 2 korda nädalas – 65 € kuu;
2.9 purjetamine 3 korda nädalas – 75 €  kuu;
2.10 algõpetuse laager/kursus lastele ( kokku 10 h) – 75€;
2.11 algõpetuse rühmakursus täiskasvanutele (3 korda, kokku 10 h) – 150€;
2.12 täiskasvanute reedene seilajateringi tunni osalustasu  – 35 € (28€ seltsi liikmetele)
2.13 üksiktund kooli rühmastuunis  koha olemasolul suveperioodil täiskasvanutele – 25€;
2.14 täiskasvanute abonement rühmatundides osalemiseks (10 korda) – 200€;
2.15 väikerühma huvipurjetamine 2 h (2-4 inimest) – 120€ rühm.

3. Teenused seltsi liikmetele:

3.1 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil 120€/hooaeg;
3.2 isikliku svertpaadi hoidmine seltsi territooriumil treeningutel osalevatele lastele tasuta;
3.3 kaikoha rent (alus kuni 10m) 890€ kaikoht hooajal  koos talvehoiustamisega staapelplatsil *
3.4kaikoha rent (alus üle 10m) 940€ kaikoht  hooajal koos talvehoiustamisega staapelplatsil*
3.5 kaikoha rent hooaeg (alus kuni 10m)  600€
3.6 kaikoha rent hooaeg (alus üle 10m) 650€
3.7 aluse hoidmine staapelplatsil hooajavälisel ajal (ajavahemikul 01.11-30.04) 2€/m²
3.8 slipi kasutamine tasuta;
3.9 aerulaua rent 8€/tund;
3.10 aerulaua rent trennis treeningvahendina arvestatud treeningtasu hulka.
3.11  võistluspaadi rent hooajaks (Optimist) – 250€
3.12 võistluspaadi rent hooajaks (RS Aero) – 350€
3.13 võistluspaadi rent hooajaks (Laser) – 350€
3.14 võistluspaadi rent üheks võistluseks
– Optimist treeningpurjega 25€
– Optimist võistluspurjega 35€
– RS Aero 45€
– Laser 45€

*Sisaldab kaikohta hooajal, staapelplatsi kohta hooaja välisel ajal,  Sadamahoones riietusruumide, sauna, WC  kasutamist. Elektrit tavatarbimise ulatuses (mitte alaliseks kütmiseks ja külmkehade pidevtoiteks)

4. Teenused külalistele:

Külaliste  hinnakiri on leitav sadama hinnakirja lehelt